Asiakaspalvelukokemus.fi:n tuottaman tutkimuksen mukaan 24 prosenttia suomalaisista pörssiyrityksistä pitää asiakaskokemusta strategisesti merkittävänä. Asian ei pitäisi olla uusi, sillä jo ensimmäisissä kesätyöpaikoissani myyjänä kallooni iskostettiin periaate asiakas on kuningas. Hienoa, että ajatus on vihdoinkin osunut ja uponnut myös suuryrityksiin.  Tosiasia on, että asiakkaan muodostama kokemus tuotteesta ja palvelusta määrittää, ostaako hän uudelleen ja suositteleeko hän yrityksen tuotteita tai palveluita muille. Asiakkaat ovat myös tietoisempia markkinoiden tarjonnasta kuin koskaan aiemmin.

En tiedä, onko asiasta tehty tutkimusta, mutta uskon, että sama pätee työntekijäkokemuksen merkitykseen yrityksen työntekijämaineelle. Hyvää työnantajamainetta ei kehitetä markkinointieuroilla vaan yrityskulttuurilla. Työnantajakuva ja -maine ovat vahvan yrityskulttuurin lopputuotos. Se, miten yrityksen nykyinen henkilöstö työnsä merkityksen ja työpaikkansa arvot kokee, välittyy monen kanavan kautta potentiaalisille työnhakijoille ja luo siten työnantajakuvaa.